ชื่อ : CURL P4(ox)
ราคามาตรฐาน : 1,330.00 บาท
ราคาลด : 1,190.00 บาท