ชื่อ : CURL P4
ราคามาตรฐาน : 1,410.00 บาท
ราคาลด : 1,260.00 บาท