ชื่อ : CURL P1(ox)
ราคามาตรฐาน : 1,000.00 บาท
ราคาลด : 900.00 บาท