ชื่อ : CURL P1
ราคามาตรฐาน : 1,088.00 บาท
ราคาลด : 970.00 บาท